Col·legi del Cor de Maria
Valls

Altar del Sant Crist (1940)

Altar del Sant Crist.

Tema:
Crucifixió

Localització:
Col·legi de les monges missioneres del Cor de Maria
Carrer Cor de Maria, 4 – Valls (Alt Camp)

Accés:
Obert al públic. Horari del col·legi.
Tel. 977 60 11 72

 

Fotografies: Salvador Esparbé