Monges Carmelites
Valls

Altar del Sagrat Cor (1947)

Altar del Sagrat Cor. Pintura al fresc.

Tema:
Fons d’àngels

Localització:
Monges Carmelites. Valls (Alt Camp) – Desaparegut en unes reformes estructurals

 

Fotografies: Queralt
Arxiu Anton Català Gomis